Coaching voor bedrijven

Een belangrijk deel van je leven breng je werkend door. Het is dus belangrijk dat je op je werk lekker in je vel zit en je jezelf kunt blijven ontwikkelen. Soms lukt dat niet. Omstandigheden thuis of op je werk dragen er aan bij dat het niet zo lekker met je gaat. Op zo’n moment kan het zinvol zijn om een ervaren iemand te laten meekijken en te zien of en hoe daar verandering in te brengen is. Een paar sessies kunnen al voldoende zijn om weer met plezier naar je werk te kunnen gaan. Coaching voor bedrijven biedt een coachingstraject aan voor medewerkers en managers die is afgestemd op persoonlijke wensen en (evt in samenspraak met de werkgever geformuleerde) leerdoelen.

Het strekt tot aanbeveling om een coach buiten je bedrijf te kiezen. Van een coach die binnen het bedrijf wordt aangetrokken blijft soms twijfel bestaan of die niet een dubbele agenda hanteert. Dergelijke twijfel gaat ten koste van de kwaliteit en het effect van een goed coachingstraject. Bij een externe coach ben je verzekerd van alle ruimte om helemaal jezelf te zijn. In mijn praktijk heb ik veel ervaring met het coachen op het gebied van werk en privé. Vele tientallen ondernemers, medewerkers en managers hebben zich de afgelopen vijf jaar door mij laten begeleiden.

Kennismakingsgesprek

We beginnen altijd met een kennismakingsgesprek. Wanneer je werkgever de coaching gaat betalen, meld je aan je leidinggevende dat je je door mij wilt laten begeleiden. Indien gewenst stuur ik een bevestiging of offerte naar je werkgever. Een door de werkgever bekostigd traject beslaat meestal een 10 of 12-tal gesprekken. Mocht er behoefte zijn om dat traject te verlengen, dan gebeurt dat in overleg met de werkgever. coaching voor bedrijven

Maak een afspraak