Kwaliteit

Beroepsverenigingen zien er op toe dat aangesloten zorgverleners voldoen aan de eisen voor kwaliteit en betrouwbaarheid die gelden voor deze beroepsgroep.

Ze zien er op toe dat leden hun beroep op de juiste wijze uitoefenen en hebben een klachtrecht ontwikkeld waar beroepsbeoefenaren aan gehouden zijn. De uitvoering van dit klachtrecht is in handen van een onafhankelijke klachtencommissie.  Hein Kuipers is als erkend Humanistisch Raadsman, Gestalt- en relatietherapeut aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen:

  • NVPA     Nederlands Verbond voor Psychologen, psychotherapeuten en Agogen – Lidnummer 100644 kwaliteit
  • NVAGT   Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalt therapie en Gestalt theorie
  • RBCZ      Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg
  • TCZ         (Stichting) Tuchtrecht Complementaire Zorg kwaliteit

Ben je tevreden vertel het anderen, heb je een klacht vertel het mij

kwaliteitHet kan zijn dat je, ondanks mijn zorgvuldigheid, een klacht hebt over mijn praktijk of de behandeling. Vertel het mij. Ik luister graag naar waar je tegenaan loopt en beschouw je klacht is een gratis advies aan mij. We bespreken dan samen wat er aan de hand is en kijken wat er nodig is er er samen uit te komen. Mocht dat niet lukken, dan mag je altijd een beroep doen op de klachtencommissie van het NVPA of de NVAGT. kwaliteit


Verdere informatie kun je vinden op de website van de NVPA, NVAGT en de RBCZ. Mijn registratienummer bij is 100644.

Mijn cliënten zijn overwegend heel tevreden over de behandeling, maar het kan natuurlijk  voorkomen dat dat niet het geval is. Misschien ben je u van mening dat ik verkeerd of onzorgvuldig geïnformeerd ben of de verkeerde behandeling aangeboden heb. Als dat het geval is dan kun je het navolgende doen:
* Praat hierover met je therapeut. Deze kan meer informatie geven of de behandeling nogmaals toelichten. Ook voor mij als therapeut is het belangrijk te weten dat je vragen hebt over de behandeling of dat er iets niet is goed gegaan.
* Als we er samen niet uitkomen dan is het mogelijk om via het klachtenformulier kenbaar te maken dat je niet tevreden bent en ook aangeven dat een klacht via de klachtenprocedure moet gaan verlopen.