Vergoedingen

Vergoeding door de zorgverzekeraar

Consulten worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Als Gestalttherapeut ben ik geregistreerd bij de NVAGT en de NVPA en als zodanig ook lid van de koepel RBCZ (Register beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg. De meeste zorgverzekeraars vergoeden ons daarom geheel of gedeeltelijk vanuit de aanvullende verzekering onder de noemer alternatieve geneeswijzen of complementaire zorg. Het maximumbedrag is afhankelijk is van het afgesloten aanvullend pakket. Bij relatietherapie krijgt elk van de partners een eigen rekening. Jullie betalen eerst ons en declareren vervolgens ieder de eigen rekening bij de eigen zorgverzekering.

Geen eigen bijdrage

Bij vergoeding vanuit de aanvullende verzekering wordt geen eigen bijdrage van € 385 (2019) in rekening gebracht, aangezien die alleen geldt voor de basisverzekering.

Belastingvoordeel

Daarnaast kun je therapie meestal ook aftrekken voor de belastingen. Voorwaarden die de belastingdienst daaraan stelt vind je hier.

Ben je zelfstandig ondernemer?

Als bedrijf of zelfstandig ondernemer bestaat de mogelijkheid om mijn begeleiding onder de noemer van ‘coaching’ op te voeren als bedrijfskosten. Diensten aan bedrijven vallen in het hoge BTW-tarief. Houd er dus wel rekening mee dat in dat geval bovenop het voor jou geldende tarief BTW in rekening gebracht wordt.

Wordt de therapie voor mij vergoed?

Wil je zelf controleren of mijn diensten door jouw verzekering vergoed worden, neem dan contact op met de klantenservice van je zorgverzekering. Aan de hand van mij AGB-code(s) kan een medewerker nagaan of mijn diensten voor vergoeding in aanmerking komen.

Vergoedingenoverzicht

Actuele informatie over vergoeding van Gestalttherapie door zorgverzekeraars vind je op de Gestalt webpagina van Zorgwijzer.nl.

Onderaan de pagina van Zorgwijzer staat een lijst van zorgverzekeraars die mijn diensten in 2018 geheel of gedeeltelijk vergoeden onder de noemer ”alternatieve of complementaire geneeswijzen” via de aanvullende verzekering. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het door jou afgesloten pakket voor je aanvullende verzekering. Er zijn veel fusies in zorgverzekeringsland, dus het kan zijn dat je niet onmiddellijk de naam van je zorgverzekeraar terugvindt.

Aan deze overzichten kunnen geen rechten worden ontleend. Raadpleeg je polis en de website van je zorgverzekeraar. Zoek daarbij eerste naar de informatie over alternatieve vergoedingen. Per pakket kun je dan zien wat het bedrag is dat je per dag vergoed krijgt en wat het maximum van die vergoeding is. Om voor de vergoeding in aanmerking ter komen moet één van onze beroepsverenigingen voorkomen op de lijst van door je verzekeraar erkende beroepsverenigingen. Ook die lijst moet je op de site van je zorgverzekeraar of bij je polis kunnen vinden. Wij zijn aangesloten bij de NVAGT en bij de RBNG. We worden níet vergoed vanuit de basisverzekering.
Ervaring leert dat medewerkers, die telefonisch worden geraadpleegd, niet altijd correct zijn geïnformeerd. Het loont vaak de moeite om toch een verzoek tot vergoeding in te dienen. Hoe meer cliënten vragen om Gestalttherapie te vergoeden, hoe eerder een verzekeraar geneigd zal zijn dat te doen.