Welke vragen en klachten?

Vragen en klachten kunnen betrekking hebben op verschillende levensterreinen. Als je langere tijd last hebt van bepaalde klachten of ze komen steeds weer terug, dan is dat meestal een teken dat er iets in je leven niet in balans is. Door de situatie te gaan onderzoeken -in therapie of in een coachingstraject- kun je gaan ontdekken wat er nodig is om er iets aan te veranderen en een nieuw evenwicht te vinden.


In relatie tot jezelf welke vragen klachten

• Ik heb moeite om met mijn emoties om te gaan
• Ik heb last van onzekerheid en voel me vaak angstig
• Ik voel me depressief, eenzaam, somber of schuldig
• Het leven valt me zwaar, ik ervaar een gebrek aan levenslust
• Ik vind het lastig om verantwoordelijkheid te nemen
• Ik vraag me af wie ik nou eigenlijk ben
• Ik heb vragen over mijn seksualiteit en/of seksuele geaardheid
• Ik voel me doorlopend rusteloos en hyperactief
• Ben ik misschien hoogbegaafd of hooggevoelig?
• Ik heb geen grip meer op mijn leven
• Ik denk dat ik verslaafd ben welke vragen klachten

In relatie tot anderen

• Ik heb moeite met contact en intimiteit
• Ik vind het lastig om voor mezelf op te komen en om grenzen te stellen
• Ik zorg altijd voor anderen (maar wie zorgt er voor mij?)
• Contact met anderen roept soms heftige emoties bij mij op
• Ik vind het lastig om anderen te vertrouwen (hechtingsproblematiek)
• Ik vind het lastig om met anderen samen te werken

In de partnerrelatie

• Het kost mij moeite om relaties aan te houden
• We belanden steeds weer in dezelfde conflicten
• Ik ervaar problemen op het gebied van intimiteit en seksualiteit
• Jaloezie en gevoelens van onveiligheid bepalen onze relatie
• Mijn partner wil van mij te scheiden
• Er spelen vragen m.b.t. ouderschap, opvoeding, kinderwens of kinderloosheid

In relatie tot werk of studie

• Ik heb last van stress, ben overspannen of heb een burn-out
• Ik ben werkloos of heb moeite een baan te vinden/houden
• Het plezier in mijn werk ontbreekt
• Er spelen conflicten op mijn werk
• De angst om fouten te maken of succes te hebben blokkeren mij in m’n werk
• Ik vind het lastig om met verantwoordelijkheid om te gaan
• Ik heb moeite met leiding geven of leiding aanvaarden
• Ik vind het moeilijk om grenzen te stellen
• Ik ben autoriteitsgevoelig welke vragen klachten

In relatie tot ingrijpende gebeurtenissen

• Ik heb last van stress, ben overspannen of burn-out
• Ik heb (seksueel) traumatische ervaring(en) opgedaan, recent of in het verleden
• Ik ben iets of iemand, waaraan ik gehecht was, verloren
• Ik loop vast in overlevingsgedrag:  ik blokkeer, vermijd, ga vechten of trek me terug

Zingevingsvragen

• Ik loop rond met vragen rondom leven en dood welke vragen klachten
• Ik heb moeite om een bepaalde gebeurtenis of verlies te verwerken
• Ik heb vragen over spiritualiteit en/of hoogsensitiviteit (HSP)
• Ik heb moeite met de veranderingen in mijn leven
• Ik vind het lastig keuzes te maken t.a.v. werk, opleiding, levenspad

Psychosomatische klachten

• Ik voel me vermoeid, ik slaap slecht en/of heb concentratieproblemen
• In mijn lijf ervaar ik allerhande onverklaarbare spanningen
• Terugkerende vage klachten: hoofdpijn, buikpijn, nek- en rugklachten, darmklachten

 

Ik heb een vraag