Gestaltpraktijk Hein Kuipers

Werkwijze

Coaching of therapie volgens de Gestalt methode: Hoe werkt dat?

Mijn manier van werken vindt zijn oorsprong in de Gestalt therapie. Gestalt is een ervaringsgerichte psychotherapie. Hieronder vind je een kernachtige beschrijving van de drie basisprincipes van waaruit ik werk.

Verantwoordelijkheid nemen: Wat is mijn aandeel eigenlijk?

Voor heldere communicatie is het nodig te kunnen onderscheiden ‘wat van mij is en wat bij de ander hoort’. Hoe meer je daar bewust van bent, des te zelfbewuster en duidelijker je in je (werk-) omgeving en in je relaties kunt functioneren. Doordat je steeds beter kunt werken met wat er in je omgaat, word je sensitiever en voel je eerder wanneer er zaken in het contact met anderen voor jou niet kloppen.

Ik durf vrienden en collega’s nu makkelijker aan te spreken op hun gedrag zonder me voortdurend af te vragen ‘of het wel klopt wat ik voel en vind‘. “

“Het gaat steeds beter om verantwoordelijkheid te nemen voor wat ik voel en doe; in eerste instantie voelde dat heel onwennig maar nu ontdek ik steeds meer hoe dit juist maakt dat ik duidelijker overkom naar mensen.

Raoel, 32 jaar        

Expressie: Uiting geven aan wat er in mij omgaat

Als je tegen persoonlijke problemen aanloopt, dan merk je dat het helpt om daar met anderen over te praten. Natuurlijk werkt dat ook maar tot op zekere hoogte, omdat je vaak blijft hangen in ‘praten over’ of het eindeloos analyseren van je problemen. Misschien herken je dat wel: je weet precies hoe het in elkaar zit, maar in de praktijk verandert er niets. Dat is frustrerend!

Wat beter werkt, is als je gaat voelen wat jou met betrekking tot een situatie werkelijk dwars zit. Je vraagt je in alle oprechtheid af: Waar gaat dit over? Het direct ervaren en uiten van je emoties en gevoelens werkt bevrijdend. Soms stuit je daarbij op oude frustraties. Onverwerkt verdriet, pijn en boosheid kan dan naar boven komen. Je lichaam is een feilloos instrument om signalen op te vangen. Je gevoelssignalen vertellen je precies wat er binnen of buiten je aan de hand is. Het is eenvoudig te leren en je kunt er zeker je voordeel mee doen.

Ik heb in de therapie ontdekt om naar mijn lijf te luisteren. Eerst vond ik dat behoorlijk vaag, maar ik ontdekte steeds meer dat mijn lijf sterker reageert dan ik in de gaten had. In lastige situaties komt dat goed van pas. Als ik focus op de reactie van mijn lijf, vind ik het makkelijker om te weten wat ik moet doen. Gevoelens die ik eerst probeerde te negeren, blijken juist heel bruikbaar om duidelijk te maken wat ik voel of wil zeggen. Ik ben beter gaan begrijpen wat het betekent om op mezelf te vertrouwen!

Anouk, 42 jaar      

Zelf ontdekken: Leren door te doen

In een therapie- of coachingstraject onderzoek je situaties waar je in jouw leven tegenaan loopt of moeite mee hebt. Dit kunnen situaties op je werk maar ook situaties in de privé-sfeer zijn. Door samen met mij te onderzoeken wat er zoal met zo’n lastige situatie samenhangt, krijg je een steeds sterker besef van waar het over gaat en wat het met jou doet. De herhaaldelijke ‘aha-ervaring’ die dat oplevert, maakt ruimte vrij om er op een andere manier naar te gaan kijken en mee om te gaan. Soms helpt het om ervaringen te verduidelijken met behulp van experimenten of creatieve werkvormen. Daarnaast is het leerzaam om te experimenteren met de verschillende manieren waarop je uiting kan geven aan je gevoelens. Het zijn niet zozeer de resultaten als wel de inzichten en ervaringen die je verder helpen in je proces.

“Soms vond ik de therapie best confronterend, maar ik had wel elke keer het gevoel dat ik echt iets nieuws aan het leren was. Therapie was voor mij een ontdekkingsreis waar ik me steeds vrijer en echter ben gaan voelen.”

Sharon, 23 jaar