Werkwijze

Hoe gaat de begeleiding in zijn werk?

Mijn manier van werken vindt zijn oorsprong in de Gestalt therapie. Gestalt is een ervaringsgerichte psychotherapie. Hieronder vind je een kernachtige beschrijving van de drie basisprincipes van waaruit gewerkt wordt.

Verantwoordelijkheid nemen: Wat is mijn aandeel eigenlijk?

Voor adequate communicatie is het nodig te kunnen onderscheiden ‘wat van mij is en wat bij de ander hoort’. Hoe meer je daar bewust van bent, des te zelfbewuster en doelmatiger je in je werkomgeving en in je relaties kunt functioneren. Doordat je steeds beter kunt werken met wat er in je omgaat, word je sensitiever en voel je eerder wanneer er zaken in het contact met anderen voor jou niet kloppen.

“Ik durf vrienden en collega’s nu makkelijker aan te spreken op hun gedrag zonder me voortdurend af te vragen ‘of het wel klopt wat ik voel en vind‘. “

“Ik leer steeds beter verantwoordelijkheid te nemen voor wat ik voel en vind; in eerste instantie voelt dat heel kwetsbaar maar op den duur ontdek ik steeds meer hoe deze manier van doen juist maakt dat ik me krachtiger voel.”

Expressie: uiting geven aan wat er in je omgaat

Als je tegen persoonlijke problemen aanloopt, dan merk je dat het helpt om daar met anderen over te praten. Maar ook maar tot op bepaalde hoogte. Soms blijf je echter hangen in ‘praten over’ of het eindeloos analyseren van problemen. Je weet ondertussen precies waar de schoen wringt, maar er verandert niets. Dat is frustrerend!

Wat veel beter werkt, is als je gaat voelen wat jou met betrekking tot een situatie werkelijk dwars zit. je vraagt je in alle oprechtheid af: Waar gaat dit over? Het direct ervaren en uiten van je emoties en gevoelens werkt bevrijdend. Soms stuit je daarbij op oude frustraties. Onverwerkt verdriet, pijn en boosheid kan dan naar boven komen. Je lichaam is een feilloos instrument om signalen van buiten en je eigen gevoelssignalen van binnen op te vangen.

“Mijn lijf en alle signalen die het afgeeft en opvangt, blijkt een perfect kompas om me door lastige situaties heen te loodsen. Ik durf steeds meer op mezelf te vertrouwen!”

Zelf ontdekken: Leren door te doen

In een begeleidingstraject onderzoek je situaties waar je in jouw leven tegenaan loopt of moeite mee hebt. Dit kunnen situaties op je werk maar ook situaties in de privé-sfeer zijn. Door samen met de coach te onderzoeken wat er zoal met deze situaties samenhangt, krijg je een steeds sterker besef van waar het over gaat en wat het met jou doet. De herhaaldelijke ‘aha-ervaringen’ die dat oplevert, maken ruimte vrij om er op een andere manier naar te gaan kijken en mee om te gaan. Soms helpt het om ervaringen te versterken met behulp van experimenten of creatieve werkvormen. Het is leerzaam om te experimenteren met de verschillende manieren waarop je uiting kan geven aan je gevoelens. Het zijn niet zozeer de resultaten als wel de inzichten en ervaringen die je verder helpen in je proces.

“Elke sessie is zo opnieuw een ontdekkingsreis waar ik me gaandeweg steeds completer, vrijer en echter ga voelen.”

Lees meer over Gestalttherapie