Gestalttherapie

Werkwijze en kernpunten in de gestalt therapie

Gestalttherapie is een vorm van psychotherapie. Als je op de een of andere manier bent vastgelopen in je leven, kan gestalt helpen om weer ‘tot leven’ of weer in beweging te komen. In gestalt worden oorzaken van problemen niet gezocht in stoornissen of defecten, maar gezien als een verstoring van de communicatie/wisselwerking tussen de persoon en zijn omgeving. De levensenergie is geblokkeerd geraakt en de kunst is om die weer op gang te krijgen.

Bewustzijn
Bewustzijn is een centraal begrip in de gestalt therapie. Maar wat betekent dat, bewustzijn? ‘Gewaar zijn van jezelf’ betekent dat je wakker bent. Dat je goed in de gaten hebt wat er in en om jou heen gebeurt. Het wakker zijn word gezien als het belangrijkste middel om blokkades op te heffen. Wakker zijn heeft te maken met aandacht.
Door steeds opnieuw te oefenen in het aandacht richten op wat er hier en nu gebeurt, merk je dat je steeds beter in staat bent om op een voor jou passende manier te reageren op situaties. Zo lukt het steeds beter om in je kracht te blijven. Tijdens de therapie ligt daarom de aandacht voortdurend op het gewaarzijn van je lichaam, je gevoel, je emoties, je gedachten…. Maar ook is het belangrijk je gewaar te zijn van anderen en de dingen om je heen. Als therapeut help ik je daarbij door je steeds terug te brengen bij je eigen ervaring. Steeds opnieuw stel ik vragen of: Wat voel je nu? Wat gebeurt er nu met je? Wat denk je? Wat hoor je? Wat wil je? Wat vermijd je? Wat gebeurt er in de wereld om je heen? Met name door de aandacht steeds opnieuw op je lichaam te richten word je je meer bewust van wat er met je gebeurt en neemt je ‘stuurkracht’ toe.

Contact
Heel praktisch gaat het in gestalt dus steeds om vragen als: wat gebeurt er nu bij me, wat ervaar ik, hoe doe ik dit en wat betekent dat? En hoe kan ik wat er bij mij gebeurt of wat ik nodig heb overbrengen aan de ander? Zo word je je steeds beter bewust van hoe jij reageert op situaties in je leven. Door contact te maken, met wat er in jou leeft, wat jij voelt, denkt, ervaart en beleeft, en dit steeds opnieuw in contact te brengen met je omgeving, bewerkstellig je het op gang komen van een proces van groei en heling.

Hier en nu
Op het moment dat je iets ervaart ben je in het hier en nu. Als je contact maakt, ben je in het hier en nu. Ook als je je bezighoudt met het verleden of de toekomst, richt je je aandacht steeds opnieuw op hoe je je nu voelt. Je wordt aangemoedigd om dat wat je bezighoudt met woorden of op een andere (non-verbale) manier tot uitdrukking te brengen. Je gaat steeds opnieuw ervaren wat er bij jou op de voorgrond staat. Daarvoor hoef je niet diep in jezelf te graven. Wat belangrijk is komt vanzelf naar de oppervlakte. Door te praten, door het gevoel en de emotie te beleven en door te leren luisteren naar de taal van je lichaam leer je jezelf beter kennen.

Experiment
Gestalt therapie beperkt zich niet tot praten over jou of je problemen. Ik nodig je uit om met je gedrag te experimenteren. Je kunt bijvoorbeeld iets overdrijven of erger maken; of het tegenovergestelde doen van wat je gewend bent te doen. Door te experimenteren vergroot je je gewaarzijn over jezelf en de wijze waarop je jezelf, anderen en je problemen tegemoet treedt.

Verantwoordelijkheid
Het nemen van verantwoordelijkheid is een ander belangrijk aspect in gestalttherapie. Het gaat dan om het vergroten van je vermogen om eigen antwoorden te vinden op levensvragen en problemen. Hoe ga jij om met de gebeurtenissen die zich in jouw leven voltrekken? Door verantwoordelijkheid te nemen voor hoe jij met je leven omgaat, zul je minder het gevoel hebben dat dingen je ‘overkomen’.

Worden wie je bent
Gaandeweg de therapie word je je niet alleen steeds meer bewust van wat je werkelijke behoeften zijn, maar leer je ook hoe je die kunt vervullen. Uiteindelijk gaat het er om te veranderen: niet om te worden die je zou moeten of willen zijn, maar om te worden wie je werkelijk bent.