Kwaliteit

Beroepsverenigingen zien er op toe dat aangesloten zorgverleners voldoen aan de eisen voor kwaliteit en betrouwbaarheid die gelden voor deze beroepsgroep.

Ze zien er op toe dat leden hun beroep op de juiste wijze uitoefenen en hebben een klachtrecht ontwikkeld waar beroepsbeoefenaren aan gehouden zijn. De uitvoering van dit klachtrecht is in handen van een onafhankelijke klachtencommissie.  Hein Kuipers is als erkend Humanistisch Raadsman, Gestalt- en relatietherapeut aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen:

  • NVPA     Nederlands Verbond voor Psychologen, psychotherapeuten en Agogen – Lidnummer 100644 kwaliteit
  • NVAGT   Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalt therapie en Gestalt theorie
  • RBCZ      Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg
  • TCZ         (Stichting) Tuchtrecht Complementaire Zorg
  • SCAG      Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg

Ben je tevreden vertel het anderen, heb je een klacht vertel het mij

kwaliteit beroepsvereniging NVPA NVAGT psychotherapieHet kan zijn dat je, ondanks mijn zorgvuldigheid, een klacht hebt over mijn praktijk of de behandeling. Vertel het mij. Ik luister graag naar waar je tegenaan loopt en beschouw je klacht als een gratis advies aan mij. We bespreken dan samen wat er aan de hand is en kijken wat er nodig is om er samen uit te komen. Mocht dat niet lukken, dan mag je altijd een beroep doen op de klachtencommissie van het NVPA of de NVAGT of je aanmelden bij de Geschillencommissie van het SCAG.


Verdere informatie kun je vinden op de website van de NVPA, NVAGT en de RBCZ. Mijn registratienummer bij het NVPA is 100644.