Gestaltpraktijk Hein Kuipers

Help, ik wil van mijn verslaving af!

Ontsnap aan de greep van verslaving en herstel met Gestalt psychotherapie. Leer bewust omgaan met emoties, het hier en nu ervaren, lichaamsbewustzijn, verantwoordelijkheid nemen, en jezelf accepteren. Ontdek de kracht van de persoonlijke beandering van Gestalt therapie. Neem de eerste stap naar herstel. Neem contact op voor hulp.

‘Niet kunnen stoppen met wat je leven ziek maakt!’ Dat is in de kern van wat je overkomt als je worstelt met verslaving of misbruik van middelen. Verslaving is een uiting van obsessief, zich herhalend, impulsief en vaak dwangmatig gedrag en kent veel verschillende vormen. Of het nu gaat om drugs, alcohol, seks, voedsel of iets anders, de grilligheid waarmee verslaving zich aandient maakt het soms lastig om het als probleem te (h)erkennen. Ook het vinden van de juiste hulp is dan niet altijd makkelijk.

Ik kan mezelf niet stoppen

Verslaving kan een complexe emotionele en psychische dynamiek teweeg brengen die je leven op veel manieren negatief kan beïnvloeden. Wanneer je beseft dat je steeds weer in een negatieve spiraal terecht komt, lijkt het logisch om in te grijpen. Maar zo simpel is dat dus niet. Wat doe je als ‘gewoon stoppen’ niet mogelijk is en je leven stuurloos dreigt te worden?

Ik geef toe dat ik machteloos ben

Grip op je leven kwijt zijn kan bedreigend zijn. Bij verslaving brengt machteloosheid gevoelens van angst, boosheid, stress en negatieve gedachten over jezelf met zich mee. Het gezonde contact met met jezelf en je gevoel gaan verloren. Gestalttherapie draagt bij aan herstel door je te helpen om je van deze gevoelens bewust te worden en er mee om te leren gaan. Verslaving gaat vaak gepaard met emotionele symptomen van machteloosheid, bijvoorbeeld als..

  • je vaak een gevoel van leegte en zinloosheid ervaart. Het intense ongemak van deze innerlijke leegte roept angst op en zet je er toe aan om op zoek te gaan naar manieren om deze leegte op te vullen. Je wordt gedreven door een hunkering naar ‘iets vitaals’, maar slaagt er nooit in deze behoefte naar verwachting te vervullen. Dus blijf je naarstig op zoek…
  • je het (altijd al of) steeds lastiger vind om je emoties te voelen of te uiten. Het gaat okay of er is niets aan de hand… Onderdrukken of ontkennen van gevoelens kan een manier zijn om stress te hanteren of met emotionele pijn om te gaan.
  • je nooit daadwerkelijk voldoening in je leven ervaart. Een gevoel van onrust zet je steeds weer aan om te zoeken naar meer, iets anders of beters. Gevoelens van ontevredenheid, pijn, frustratie, teleurstelling, wrok of zelfmedelijden steken de kop op, maar je weet je er geen raad mee. Bovendien merk je dat je vaak en makkelijk geïrriteerd raakt of last hebt van snel wisselende emoties. Van de kleinste dingen kun je uit balans raken en het reguleren van je gevoelens is lastig.
  • je last hebt van onverklaarbare angstgevoelens, een gevoel van somberheid en merk je dat het lastig is om jezelf te motiveren. Depressie en angst kunnen een rechtstreeks gevolg zijn van je verslaving, maar kunnen er ook een onderliggende oorzaak van zijn.
  • je bang bent om door de mand te vallen… Als je last hebt van verslaving, houd je een deel van jezelf verborgen voor de buitenwereld. Wat er van binnen in je leeft is niet beschikbaar, het zit op slot. Niet goed weten wat het betekent om ‘jezelf te zijn’ maakt dat je je aanpast en je anders voordoet dan je werkelijk bent. Dat brengt problemen met zich mee. Als je niet jezelf kan zijn leidt dat tot een gevoel van onzekerheid en is het lastig om je te verbinden met anderen.

 

De eerste stap naar herstel: bereid zijn

De bereidheid vinden om eerlijk te gaan kijken naar wat er in je leven aan de hand is, is een eerste belangrijke stap op weg naar verandering. Je zit gevangen in een negatieve spiraal en alleen door die in alle openheid te gaan onderzoeken, kan de weg zich openen naar een beter en gelukkiger leven.

Ieder herstelproces begint met twijfels en onzekerheid. Maar iets in jou wéét dat het niet beter met je zal gaan als je niet ingrijpt. Heb je al eens een poging gedaan om te stoppen? Dan ken je ongetwijfeld het sterke gevoel van weerstand dat daarmee gepaard gaat. Alleen de gedachte aan stoppen kan al behoorlijk intimiderend zijn en angstgevoelens veroorzaken.

Hulp durven vragen

Als je bang bent dat de dingen uit de hand gaan lopen en je leven stuurloos dreigt te worden, is voor jou misschien de tijd aangebroken om hulp te zoeken. De stap naar de huisarts of een gespecialiseerde hulpverlener is dan onvermijdelijk. Het is goed om iemand in vertrouwen te nemen die je verder kan helpen om de eerste stappen te zetten.

De weg van herstel

Het proces van herstel van verslaving kent vele uitdagingen en tegenslagen. Zonder geruststelling,  hoop en aanmoediging is het eigenlijk onbegonnen werk. Vertrouwen is essentieel.

Als geen ander begrijp ik welke emotionele onrust verslaving met zich mee kan brengen. Ik kan je een veilige, niet-oordelende ruimte bieden om je gevoelens en gedragingen te leren ervaren, begrijpen en hanteren. Als mens en als therapeut heb ik veel ervaring met trauma en herstel. Ik begrijp waar je vandaan komt. Ik kan je geduld, empathie en medeleven bieden die je nodig hebt op weg naar herstel.

Gestalt therapie helpt bij het herstellen van verslaving

De opluchting die mensen voelen op het moment dat ze hun probleem met verslaving gaan aanpakken is veelzeggend. Maar waar moet je beginnen en wat staat je te wachten als je aan de slag gaat met het herstellen van verslaving?  Een inkijkje in aspecten die aan bod kunnen komen.

Wat gebeurt er allemaal in mij? – de waarde van bewustzijn

Gestalttherapie moedigt aan je meer bewust te worden van wat je voelt, wat je daarbij denkt en welke invloed dat heeft op je gedrag in het hier en nu. Het vergroten van je bewustzijn stelt je in staat om inzicht te krijgen in je eigen gedragspatronen. Als je eenmaal bewust bent van welk gedrag verweven is met je verslaving, komt er ruimte vrij voor nieuwe ervaringen. Dat motiveert om de positieve veranderingen in je leven door te zetten. Je motivatie, je behoeften en de keuzes die je maakt raken steeds beter afgestemd op wie jij bent. Je krijgt weer contact met jezelf en dat geeft rust.

 ‘Zijn in plaats van doen’ – De kracht van het hier en nu  

Als je leeft in je hoofd, raak je steeds weer verstrikt in gedachten over je verleden of je toekomst.     ‘Je bent er wel, maar je bent er niet.’ En dat is bepaald geen pretje. In de therapie leer je in het hier en nu contact maken met jezelf en met anderen. Behalve overdonderend en confronterend kan dat ook heel verhelderend zijn. Het is een verademing om op een natuurlijke manier rust te kunnen ervaren in je lijf en in je hoofd.

Mijn lijf, dat ben ik!  – Het belang van lichaamsbewustzijn

Behalve dat je lichaam goed gevoed en verzorgd wil worden, heeft het je ook nog het nodige te vertellen. De signalen die je lijf je voortdurend geeft, hebben een belangrijke functie. De therapie leert je daar aandacht voor te hebben. Meer verbinding met je lichaam maakt het mogelijk om de fysieke en emotionele aspecten van je verslaving beter te begrijpen en in balans te houden. Emotioneel ongemak kun je dan beter hanteren en je begint te begrijpen dat ‘waar je steeds naar zoekt’ niet past bij ‘wat je eigenlijk nodig hebt’.

Wat is mijn aandeel eigenlijk? – de rol van het nemen van verantwoordelijkheid      

Verslaving overkomt je niet zomaar. Het heeft ook te maken met gedrag en gewoontes waarvan je je niet bewust bent. Welke ervaringen of doelen jaag jij na? Waarom doe je wat je doet? Welke verwachtingen heb je van jezelf of je omgeving? En hoe realistisch zijn die? Hoe eerlijk ben je tegenover jezelf en wat durf je van jezelf te laten zien?

Gestalttherapie benadrukt het nemen van verantwoordelijkheid voor je gevoelens, je overtuigingen en je gedragingen. We onderzoeken hoe die van invloed zijn op jouw leven en die van anderen. Het nemen van verantwoordelijkheid zal je makkelijker afgaan, naarmate je eerlijker durft te zijn. In je herstelproces maakt steeds meer jezelf kunnen zijn het grote verschil.

Ik ben zoals ik ben! – de kunst van het accepteren         

Jezelf of dingen in je leven kunnen ‘accepteren’ gaat verder dan de gedachte dat ‘iets nou eenmaal zo is’. In de therapie ontdek je wat het van je vraagt om iets te ver-werken. Want verwerken is nodig om iets werkelijk los te kunnen laten.

‘Werken’ in Gestalttherapie heeft een speciale betekenis. Het betekent actief stilstaan bij wat je denkt, voelt en doet. Het werkelijk aangaan, doorleven of onder ogen komen van de verschillende aspecten van jezelf vraagt moed. Je zult gauw genoeg ervaren dat ‘aangaan’ een intensieve bezigheid kan zijn. Zo kom je steeds meer in contact met wie je werkelijk bent. Het gaan (h)erkennen van zowel je goede als je schaduwkanten is cruciaal om aan de worsteling met vaak diepgewortelde gevoelens van schaamte of zelfveroordeling voorbij te komen.

Samen werken aan herstel  – de waarde van de therapeutische relatie       

Gestalttherapie legt een sterke nadruk op de kracht van de therapeutische relatie en de rol die deze speelt bij het in gang brengen van verandering. In het herstelproces van verslaving is het hebben van een ondersteunende en begripvolle therapeut onmisbaar. Hij biedt een veilige en niet-oordelende ruimte om moeilijke gedachten en emoties te onderzoeken en te verwerken.

Als therapeut help ik je bij het ontdekken van je eigen oplossingen en inzichten. Het is prettig om zelf regie te hebben in je herstelproces: jij bepaalt hoe de reis van jouw herstel verloopt en waar die heen gaat.

Het moet eruit!  – het belang van expressie

Het lucht op om uiting te geven aan wat je hebt meegemaakt of ervaren hebt. Vaak vraagt het wat oefening voordat dat proces op gang komt. Innerlijk ervaren onrust neemt opvallend af naarmate je verder op verhaal komt. Wat heb je meegemaakt? Hoe is het om jou te zijn?

We verkennen in de therapie verschillende manieren om uitdrukking te geven aan wat er in je omgaat. Je creativiteit en verbeelding worden aangesproken om nieuwe manieren van denken en gedrag te verkennen. Zo leer je stap voor stap andere manieren om met situaties om te gaan die je eerder in de problemen brachten.

Daarnaast word je gestimuleerd om je emoties op een gezonde en constructieve manier te uiten. Het op een passende manier leren uiten van emoties is niet alleen bevrijdend, het is een belangrijke manier om onderliggende behoeften te leren herkennen en te delen.

Herstellen doe je niet alleen – het belang van gemeenschap

Leven doe je niet alleen. Het verbeteren van de manier waarop je relaties aangaat en onderhoudt is de beste garantie voor een gelukkiger leven. Door actief op zoek te gaan naar mensen bij wie je jezelf kunt zijn en te investeren in het contact dat je met hen opbouwt, verdiep je een belangrijke waarde van het leven. Zeker in je herstelproces kan het van doorslaggevende betekenis zijn om verbinding en steun te ervaren van anderen. Als therapeut reik ik je suggesties aan om contact te zoeken en te onderhouden met anderen die -net als jij- aan hun eigen hersteltraject werken. Ontdekken dat er anderen zijn die met succes dezelfde strijd hebben doorstaan als jij, geeft hoop en vertrouwen.

Is Gestalt-therapie iets voor jou?

Verslaving is een containerbegrip. Therapie begint dan ook altijd met zelfonderzoek: Waar loop je precies tegenaan in je leven? Op wat voor manier raak jij steeds in de problemen? We gaan niet direct op zoek naar oplossingen, maar gaan op zoek naar de vragen die ons helpen de impact van je problemen op je leven nader in kaart te brengen en te leren begrijpen. Gestalttherapie kan mensen met verslaving goed helpen om weer tot zichzelf te komen en weer evenwicht in het leven te vinden.

Denk je dat ik iets voor je kan betekenen?

Neem vrijblijvend contact met mij op voor een nadere kennismaking.

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Email